Koristajate Isikuandmete Töötlemine

PEACOCK ESTONIA OÜ (registrikood 14856395) asukohaga Lastekodu tn 6a-15, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10113, on isikuandmete vastutav töötleja ning on määranud andmekaitsespetsialisti ( privacy@peacock.ee).

1. Milliseid isikuandmeid töötleme

Koristusteenuse maksumusega seonduvad andmed ei ole isikuandmed, sest koristajad pakuvad teenuseid majandus- ja kutsetegevuses.

2. Mis eesmärgil töötleme isikuandmeid

3. Õiguslik alus

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse

5. Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs

6. Klientide isikuandmete töötlemine

7. Isikuandmetega tutvumine, säilitamine, kustutamine, parandamine ja ülekandmine

8. Vaidluste lahendamine